Kloklo Stor Adoption

Kloklo er en kaputinerabe og kommer fra et fransk universitet, hvor han var forsøgsabe i mange år. Gruppen af kaputiner var de første forsøgsaber, der kom til parken og har dannet en stor og homogen gruppe med to avlende hunner.

Kategori: